ტარიფები

საჰაერო გადაზიდვები

ფიზიკური პირებისთვის

6.9$

იურიდიული პირებისთვის

6.9$

სახმელეთო გადაზიდვები

მალე ...

ფიზიკური პირებისთვის

მალე

იურიდიული პირებისთვის

მალე

საზღვაო გადაზიდვები

მალე ...

ფიზიკური პირებისთვის

მალე

იურიდიული პირებისთვის

მალე