კომპანია იმპორტიქსი წყვეტს ახალი ამანათების ჩამოტანის სერვისს გთხოვ არ გამოიყენოთ ჩინეთის საქყობის მისამართები, ტვირთი უკან დაბრუნდება.
importX - guarantee of your credibility!

importX - guarantee of your credibility!

The best service in Georgia, a system tailored to you

1 kg - $ 6.9

1 kg - $ 6.9

Air freight parcels from China

Air shipping

For individuals

6.9$

For legal entities

6.9$

Land shipping

Soon ...

For individuals

Soon

For legal entities

Soon

Flight schedule